Let op voor stilzwijgende oplevering

10 - 03 - 2012

De oplevering is niet aan vormvereisten onderworpen. Indien er niet in een geschrift werd bepaald hoe de oplevering gebeurt, wordt aan de hand van de omstandigheden afgeleid of er al dan niet oplevering en aanvaarding is gebeurd.

Lees meer

De planning wordt niet gehaald

15 - 02 - 2012

Aannemers komen soms met een onrealistische of te strakke planning. Bij een onverwachte gebeurtenis als een vertraging in de levertijd van een product of ziekte van een werknemer kan de hele planning uitlopen.

Lees meer

Er wordt niet aaneengesloten gewerkt.

15 - 02 - 2012

In het begin is iedereen nog positief over een verbouwing, maar naarmate de maanden verstrijken blijkt de zin om ermee verder te gaan steeds minder.

Lees meer

De kwaliteit is niet wat u ervan had verwacht

15 - 02 - 2012

Soms valt de kwaliteit van het afgeleverde werk tegen. Dit komt vaak doordat er geen professionals zijn ingeschakeld of er geen controle is op het resultaat.

Lees meer

Tijdens mijn verbouwing wordt er slecht gecommuniceerd. Wat nu?

31 - 01 - 2012

Bij een verbouwing zijn veel partijen betrokken. Het is van het grootste belang dat zij goed communiceren, want een slechte communicatie leidt tot misverstanden

Lees meer

Het budget voor de bouwkosten wordt overschreden. Wat nu?

30 - 01 - 2012

De bouwkosten voor uw verbouwing blijken bijna altijd hoger te liggen dan van te voren bedacht. Nieuwe eisen, onvoorziene uitgaven of aannemers die de het budget te rooskleurig hebben voorgespiegeld zorgen voor een stijging van de bouwkosten.

Lees meer