Seminarie op 8 oktober 2015: Verzekeren van bouwrisico’s en de aansprakelijkheid van aannemers

25 - 09 - 2015

Op 8 oktober 2015 participeert Lamberto Bouwexpertise aan het seminarie omtrent verzekeren van bouwrisico's en de aansprakelijkheid van aannemers.

Lees meer

Wat is een ingebrekestelling?

18 - 03 - 2012

Een ingebrekestelling is een officiële brief waarin de geadresseerde wordt verzocht binnen een bepaalde termijn een verplichting die op hem rust, na te komen.

Lees meer

Let op voor stilzwijgende oplevering

10 - 03 - 2012

De oplevering is niet aan vormvereisten onderworpen. Indien er niet in een geschrift werd bepaald hoe de oplevering gebeurt, wordt aan de hand van de omstandigheden afgeleid of er al dan niet oplevering en aanvaarding is gebeurd.

Lees meer

Oplevering in gemeen recht

04 - 03 - 2012

De wijze van oplevering en aanvaarding van de werken wordt in het aannemingscontract of in het lastenboek vermeldt. Werd hierover geen overeenkomst getroffen dan gebeurt de oplevering in één maal.

Lees meer

Oplevering met de wet Breyne

04 - 03 - 2012

De oplevering is de verplichting van de aannemer. Voor zover het werk deugdelijk werd geleverd is de bouwheer verplicht de werken goed te keuren. De wijze waarop de oplevering gebeurt is niet bij wet voorzien, behalve voor overheidsopdrachten en in het kader van de wet Breyne. 

Lees meer

Wat is de voorlichtingsplicht van de aannemer?

31 - 01 - 2012

De aannemer heeft een voorlichtingsplicht ten opzichte van de bouwheer. Hij mag zich niet beperken tot het leveren van de materialen en het plaatsen van deze materialen zonder zich te bekommeren om de deugdelijkheid en de duurzaamheid van een dergelijke aanneming. 


Lees meer

Het verschil tussen EPB en EPC

31 - 01 - 2012

EPB staat voor ‘energieprestatie en binnenklimaat’.
 EPC staat voor ‘energieprestatiecertificaat’. Het verschill tussen beiden is dat een EPB een energie- en binnenklimaat studie is die uitgevoerd wordt voor nieuwe woningen. Het EPC daarentegen is een energiecertificaat dat opgesteld wordt bij de verkoop of verhuur van bestaande woningen.

Lees meer