LAMBERTO BOUWEXPERTISE - technisch raadsman rioleringswerken te Sint-Niklaas

10 - 11 - 2017

Bij de realisatie van een rijwoning werd door de aannemer en de architect de plaatsing van de overloop van de regenwaterput vergeten. De overloop van de regenwaterput werd uiteindelijk aangesloten op de afvoer voor afvalwater. Dit is echter in strijd met de bouwvoorschriften. Daarenboven zorgde terugstroming van het afvalwater voor vervuiling van het regenwater.

LAMBERTO bouwexpertise werd als bouwexpert aangesteld door de bouwheer voor het opmaken van een geargumenteerd expertiseverslag. Nadien werd LAMBERTO bouwexpertise aangesteld als technisch raadsman tijdens de juridische procedure.