LAMBERTO BOUWEXPERTISE - Expertise bouwschade te Aalst

01 - 05 - 2017

Tijdens de afbraakwerken van het aanpalende pand heeft onze verzekerde schade geleden aan zijn woning.

LAMBERTO bouwexpertise werd als expertisebureau aangesteld door de rechtsbijstandsverzekeraar met als opdracht de schade tegensprekelijk vast te stellen, de oorzaak te onderzoeken en de schade te begroten.  Een Proces-verbaal van schadevaststelling werd opgesteld en voor akkoord ondertekend door alle partijen en de schade werd vergoed.