LAMBERTO BOUWEXPERTISE - Expertise bouwschade aan woning te Beveren

04 - 11 - 2017

Onze verzekerde heeft schade aan zijn woning ten gevolge van de afbraak van het aanpalend pand. 


LAMBERTO bouwexpertise werd als schade expert aangesteld door de rechtsbijstandsverzekeraar met als opdracht de schade aan de woning vast te stellen, de oorzaak te onderzoeken en een ramining van de kosten op te maken. Ter plaatse werd scheurvorming, waterschade, vochtschade en schimmelvorming vastgesteld. Eveneens werd vastgesteld dat de afbraakwerken aan het aanpalend pand werden uitgevoerd zonder bouwvergunning.