LAMBERTO BOUWEXPERTISE - Expertise van nutsleidingen te Zele

17 - 03 - 2013

Bij het graven van een sleuf voor het aanleggen van een riolering, werd met een graafkraan de distributieleiding op verschillende plaatsen beschadigd.


LAMBERTO bouwexpertise werd als bouwexpert aangesteld door de verzekeringsmaatschappij om een tegensprekelijke expertise uit te voeren en de schade te begroten. De schade werd begroot en een Proces-verbaal van schadevaststelling werd opgesteld en voor akkoord ondertekend door alle partijen.