LAMBERTO BOUWEXPERTISE - Expertise waterinfiltratie via terras appartementen te Knokke

04 - 11 - 2017

Onze opdrachtgever heeft  in 2008 alle terrassen van de residentie laten renoveren. Sindsdien hebben de eigenaars problemen met waterinfiltratie in de appartementen.

LAMBERTO bouwexpertise werd als expert in waterdichtingsproblemen aangesteld door de VME om de oorzaak van de waterinfiltratie te onderzoeken en hen te adviseren omtrent de mogelijke oplossingen. De aannemer en de architect die de werken in 2008 hebben uitgevoerd werd bij deze expertise betrokken. Een minnelijke regeling werd tussen de VME en de aannemer werd bekomen en een dading werd opgesteld.