LAMBERTO BOUWEXPERTISE - Voorlopige en definitieve Residentie Ten Veste te Dendermonde

01 - 05 - 2017

In opdracht van de vereniging van mede-eigenaars werd LAMBERTO bouwexpertise aangesteld om hen te adviseren tijdens de voorlopige oplevering van de gemene delen. Nadien werd LAMBERTO bouwexpertise aangesteld om ook tijdens de definitieve oplevering de vereniging van mede-eigenaars te adviseren.

In opdracht van de vereniging van mede-eigenaars werd LAMBERTO bouwexpertise aangesteld om hen te adviseren tijdens de voorlopige oplevering van de gemene delen.

Een Proces verbaal van voorlopige oplevering werd opgesteld en voor akkoord ondertekend. Nadien werd LAMBERTO bouwexpertise ook aangesteld om tijdens de definitieve oplevering de vereniging van mede-eigenaars te adviseren.