Expertise en bouwadvies

Bouwproblemen analyseren

Wij maken deskundige verslagen op bij bouwschade & bouwgebreken, of bij problemen tijdens ingebruikname of verhuur. Daarbij schrijven we een volledig verslag met oorzaak én oplossing.

Lees meer

Crisismanagement

Bouwproblemen oplossen

Wij behartigen uw belangen als bouwheer wanneer het tijdens de bouwfase is fout- gelopen. Wij zorgen voor uw juridisch dossier, en kunnen één van onze advocaten aanstellen.

Lees meer

Projectmanagement

Bouwproblemen voorkomen

Wij behartigen uw belangen als bouwheer tijdens de bouwfase, adviseren u en zien erop toe dat de werken correct worden uitgevoerd. Daarbij nemen wij uw rol als bouwheer gedeeltelijk of geheel over.

Lees meer