Elektrische schema's

Het dossier van de elektrische installatie van uw gebouw moet in orde en compleet zijn. Het situatieschema en ééndraadsschema zijn verplichte documenten. Ze zijn bovendien nuttig om uw installatie zelf na te kijken als u zelf een kleine wijziging wilt uitvoeren.

Eendraadsschema

De volledige elektrische installatie van uw woning bestaat uit verschillende stroombanen. Om dit alles duidelijk compact in kaart te kunnen brengen, is er een soort universele taal ontwikkeld in de vorm van een ééndraadsschema. Dit schema geeft de verdeling van de stroombanen weer met de hulp van een reeks conventionele elektriciteitssymbolen.

Situatieschema

Het situatieschema of situatieplan van de elektrische installatie is een grondplan van de woning dat door middel van elektriciteitssymbolen de plaats aanduidt van de borden, verbindingsdozen, aftakdozen, wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars en gebruikstoestellen die op het ééndraadsschema voorkomen. Dit schema is vaak wat minder compact dan het ééndraadsschema, maar het is wel wat duidelijker.

Schema’s KMO, industrie, winkels, restaurants

Op plaatsen waar een professioneel beroep wordt uitgevoerd, geldt ook een specifieke wetgeving. Uw elektrische installatie moet aan specifieke eisen voldoen om goedgekeurd te worden.

Elektrische schema's aanvragen?

Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.