EPC energieprestatiecertificaat

Een EPC of energieprestatiecertificaat is een document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is.

Het EPC geeft inzicht in de energieprestatie van een gebouw met informatie over hoe de gevels, daken en vloeren zijn geïsoleerd, welke beglazing geplaatst werd en welke installaties voor ventilatie, verwarming, koeling, warm water, eventueel verlichting en hernieuwbare energie aanwezig zijn.

Afhankelijk van het type gebouw of het gebruik van het gebouw is de opmaak en inhoud van het EPC verschillend.

EPC residentieel

Het EPC is verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, studio's, en collectieve woongebouwen.

EPC residentieel preventief aanvragen?

Ook als u niet van plan bent om uw woning te verkopen of te verhuren, kan het nieuwe EPC u handige informatie geven, bijvoorbeeld bij renovatieplannen.

Het vernieuwde EPC geeft tips en aanbevelingen om het label van uw woning of appartement te verbeteren.

EPC bouw voor nieuwbouwprojecten

Voor nieuwbouwprojecten stelt de EPB-verslaggever een energieprestatiecertificaat of EPC-bouw op, als een onderdeel van de EPB-aangifte. Het EPC-bouw toont het berekende E-peil en geeft aan hoe energiezuinig het gebouw is op een kleurschaal van groen (goede energieprestatie) naar rood (slecht) en geeft aan of het project aan de verschillende EPB-eisen voldoet of niet.

Waarvoor dient het EPC-bouw?

In  eerste instantie toont het EPC-bouw of het gebouw na de uitvoering van de vergunde werkzaamheden, voldoet aan de EPB-eisen of niet.

U kunt het EPC-bouw gebruiken om voor te leggen aan een potentiële kopers of huurders.

EPC voor kleine niet-residentiële eenheden

Wie zijn horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, ... verkoopt of verhuurt, moet over een geldig EPC beschikken. Bovendien moeten een aantal elementen uit het EPC vermeld worden in advertenties of bekendmakingen waarin het pand te koop of te huur wordt aangeboden.

Wanneer is een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden nodig?

Wanneer een niet-residentiële eenheid te koop of te huur aangeboden wordt, moet het over een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden beschikken als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De eenheid heeft een niet-residentiële bestemming;
 • De bruikbare vloeroppervlakte van de eenheid is niet groter dan 500 m²;
 • Het aaneengesloten niet-residentiële geheel dat de eenheid bevat mag niet groter zijn dan 1000 m².

Een kleine niet-residentiële eenheid kan een gebouw zijn of een deel van een gebouw. Denk maar aan een kantoorgebouw of een broodjeszaak op het gelijkvloers van een appartementsgebouw.

EPC voor gemeenschappelijke delen van appartementsgebouw

Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen en appartementen is al meer dan tien jaar verplicht. Vanaf 2022 zal ook een EPC beschikbaar moeten zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Het kan al opgemaakt worden vanaf 2020.

De troeven van dit EPC

Meer dan een derde van de Vlaamse gezinnen woont in een appartementsgebouw. Veel van deze appartementsgebouwen zijn echter niet aangepast aan de huidige normen wat betreft energiezuinigheid.  De nood om deze gebouwen grondig te renoveren is dan ook zeer groot.

Doordat meerdere eigenaars samen moeten beslissen over de nodige renovatie kan een renovatie van een appartementsgebouw soms complex zijn. Het EPC van de gemeenschappelijke delen maakt eigenaars en de gebouwbeheerders wegwijs in de energieprestatie van het gebouw en informeert over de stappen die best gezet worden om de energiezuinige renovatie op te starten.

Het EPC gemeenschappelijke delen appartementsgebouw is 10 jaar geldig en moet geactualiseerd worden bij energetische renovaties.

EPC voor publieke gebouwen

Een energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen is verplicht voor gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken en die vaak door het publiek worden bezocht.

Voor welke publieke gebouwen is een EPC vereist?

 • De federale overheid;
 • De Vlaamse overheid;
 • De provinciale overheden;
 • De gemeentelijke overheden en OCMW's;
 • Overheidsbedrijven;
 • Onderwijsinstellingen;
 • Welzijnsvoorzieningen;
 • Gezondheidsvoorzieningen.

Een EPC certificaat aanvragen?

Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.