Bemiddeling bij bouwgeschillen

Bij een bouwgeschil heeft elke partij baat bij een snelle en goede behandeling van zijn dossier waarbij in eerste instantie naar een verzoening van de partijen moet worden gezocht voor elke gerechtsprocedure. Zeker wanneer de werken nog niet voltooid zijn, is een minnelijke regeling wenselijk om de verdere samenwerking niet te hypothekeren.

De niet-gerechtelijke, vrijwillige of buitengerechtelijke expertise is een expertise waarbij één of meer partijen, zonder noodzakelijk met elkaar in geding te zijn , beroep doen op één of meer personen die geacht worden over een bepaalde vakkennis te beschikken, om feiten vast te stellen of een technisch advies te geven, ten einde hen toe te laten hun toekomstige wijze van handelen te bepalen.

Lukt een minnelijke regeling niet, dan kunnen onze experten optreden als technisch raadsman. Als gerechtsexpert hebben onze experten ervaring met de gerechtelijke expertise voor burgerlijke zaken en kennis van de artikelen 962 tot en met 991bis van het Gerechtelijk Wetboek die de spelregels van de gerechtelijke expertise vastleggen.

Bijstand bij bemiddeling bij bouwgeschillen?

Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.