Schatting bij vereffening en verdeling van onroerende goederen

Een onroerend goed kan tegelijk eigendom zijn van verschillende personen. Denk aan een huwelijks- of gezinssituatie. Wanneer een koppel een onroerend goed samen aankoopt, behoort dit vanaf de aankoop toe aan beiden. Ze worden dus samen eigenaar.

Onverdeeldheid? Neutrale schatting

De situatie verandert wanneer een huwelijk strandt, het samenlevingscontract wordt ontbonden of een van de partners overlijdt. In dat geval ontstaat een onverdeeldheid waarin zich alle gemeenschappelijke onroerende goederen bevinden. Niemand is echter verplicht in onverdeeldheid te blijven (artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek). Elke gerechtigde heeft het recht om zijn/haar deel van de gemeenschappelijke goederen te ontvangen. Voor een eerlijke en correcte verdeling van de onroerende goederen die in de onverdeeldheid zitten, speelt de neutrale schatting van hun waarde een cruciale rol. Lamberto Bouwexpertise is hiervoor een uitstekende partner.

Een schatting bij vereffening en verdeling aanvragen?

Laat het weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.