Schatting bij verkoop van onroerende goederen

U wilt een onroerend goed verkopen? Uiteraard hoopt u er een zo goed mogelijke prijs voor te krijgen. Hoe snel u uw eigendom aan de man kunt brengen, wordt in grote mate bepaald door de verkoopprijs. Om die waarde correct te bepalen doet u daarom best een beroep op een onafhankelijke schatter als Lamberto Bouwexpertise.

De gulden middenweg

De aankoop van onroerend goed is een ingrijpende beslissing, maar de verkoop ervan is dat net zo goed. Alleen, hoe krijgt u het vlot verkocht? Bij een te hoge verkoopprijs kan het wel eens lang duren. En een huis dat te lang te koop staat, verliest geloofwaardigheid, waardoor u het uiteindelijk aan een veel lagere prijs moet wegdoen dan u in gedachten had. Bij een te lage prijs, levert de verkoop u dan weer niet de gewenste opbrengst op. Het komt erop aan de gulden middenweg te vinden. Een schatting door Lamberto Bouwexpertise kan u daarbij helpen. U slaat overigens twee vliegen in één klap: u weet wat de correcte prijs is en kunt dit ook ‘zwart op wit’ bewijzen aan potentiële kopers.

Een schatting van het onroerend goed bij verkoop?

Laat het weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.