Voorlopige oplevering

De voorlopige oplevering is een zeer belangrijk moment in het bouwproces. Het komt neer op de keuring en aanvaarding van de werken. Bij goedkeuring van de voorlopige oplevering worden de sleutels overhandigd en komt de eigendomsoverdracht tot stand van bouwpromotor naar bouwheer.


Indien U een proces-verbaal van voorlopige oplevering ondertekent, betekent dit dat U akkoord gaat met de aanvaarding van alle zichtbare bouwgebreken m.a.w. fouten die zichtbaar zijn, zoals ontbrekende stopcontacten, scheve muren, ongelijke tegelvloeren, enz. zijn onherroepelijk aanvaard, indien het proces-verbaal van voorlopige oplevering zonder voorbehoud of opmerkingen ondertekend wordt.

Let op voor een stilzwijgende oplevering!

Indien U verhuist of zelf werken uitvoert naar uw nieuwe woning, zonder melding te maken van gebreken, wordt dit aanzien als een stilzwijgende oplevering en heeft u de werken aanvaard.