Nieuws

Dit nieuwbouw appartement op de eerste verdieping werd verhuurd

LAMBERTO bouwexpertise werd als expertisebureau aangesteld door de verhuurder voor het opmaken van een plaatsbeschrijving voor aanvang van de huur.
 

De keuze van de aannemer is een belangrijke stap. Vooraleer u een definitieve keuze maakt, moet u nagaan of de aannemer wel betrouwbaar is. Een woning bouwen of verbouwen betekent immers vaak de investering van uw leven.

Het zal je maar overkomen. Na jarenlang sparen, kan je eindelijk beginnen aan je droomhuis. Maar midden de werken gaat je aannemer failliet. De vraag is dan wat doe je best wel en wat niet? 

Minder energie verbruiken is in tijden van stijgende energieprijzen zeker een goed idee. Wie goed isoleert, verbruikt al snel 30% minder. Woningen gebouwd voor 1990 zijn vaak niet geïsoleerd.Gelukkig bestaan er tegenwoordig efficiënte oplossingen.

Het oplossen van vochtproblemen begint bij een juiste diagnose. Aangezien er verschillende oorzaken zijn en de plaats waar de problemen zich voordoen niet altijd overeenstemt met het echte probleem, is zo'n diagnose zeker niet vanzelfsprekend

Gebrekkinge communicatie tijdens het bouwproces zijn steeds vaker de oorzaken van bouwproblemen. Professionele bouwcoördinatie en projectmanagement bieden hier de oplossing.

Een ingebrekestelling is een officiële brief waarin de geadresseerde wordt verzocht binnen een bepaalde termijn een verplichting die op hem rust, na te komen.

De oplevering is niet aan vormvereisten onderworpen. Indien er niet in een geschrift werd bepaald hoe de oplevering gebeurt, wordt aan de hand van de omstandigheden afgeleid of er al dan niet oplevering en aanvaarding is gebeurd.

De wijze van oplevering en aanvaarding van de werken wordt in het aannemingscontract of in het lastenboek vermeldt. Werd hierover geen overeenkomst getroffen dan gebeurt de oplevering in één maal.

De oplevering is de verplichting van de aannemer. Voor zover het werk deugdelijk werd geleverd is de bouwheer verplicht de werken goed te keuren. De wijze waarop de oplevering gebeurt is niet bij wet voorzien, behalve voor overheidsopdrachten en in het kader van de wet Breyne.