Oplevering in gemeen recht

De wijze van oplevering en aanvaarding van de werken wordt in het aannemingscontract of in het lastenboek vermeldt. Werd hierover geen overeenkomst getroffen dan gebeurt de oplevering in één maal.

In lastenboeken en aannemingsovereenkomsten, wordt de oplevering meestal ingedeeld in een voorlopige oplevering en in een eindoplevering. In deze overeenkomsten wordt meestal ook bepaald op welke wijze deze opleveringen geschieden en hoe ze kan worden afgedwongen.

Door de voorlopige oplevering worden de werken in ontvangst genomen. De voorlopige oplevering stelt dan de beëindiging van de werken vast waarbij in een proces verbaal de eventuele gebreken en opmerkingen worden vastgesteld. De voorlopige oplevering voorziet meestal in een proeftermijn en in een termijn voor de aannemer om de vastgestelde gebreken te verhelpen. Om over te gaan tot voorlopige oplevering kan u zich laten bijstaan door een bouwexpert.

De eindoplevering impliceert de erkenning door de bouwheer dat de werken volgens overeenkomst en volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd, waarna de aannemer van zijn verplichtingen ontslagen is (onverminderd zijn 10 jarige aansprakelijkheid en zijn aansprakelijkheid wegens verborgen gebreken.

U kan zich uiteraard ook laten bijstaan door een bouwexpert.