Nieuws

De keuze van de aannemer is een belangrijke stap. Vooraleer u een definitieve keuze maakt, moet u nagaan of de aannemer wel betrouwbaar is. Een woning bouwen of verbouwen betekent immers vaak de investering van uw leven.

Het zal je maar overkomen. Na jarenlang sparen, kan je eindelijk beginnen aan je droomhuis. Maar midden de werken gaat je aannemer failliet. De vraag is dan wat doe je best wel en wat niet? 

Een ingebrekestelling is een officiële brief waarin de geadresseerde wordt verzocht binnen een bepaalde termijn een verplichting die op hem rust, na te komen.

De oplevering is niet aan vormvereisten onderworpen. Indien er niet in een geschrift werd bepaald hoe de oplevering gebeurt, wordt aan de hand van de omstandigheden afgeleid of er al dan niet oplevering en aanvaarding is gebeurd.

De wijze van oplevering en aanvaarding van de werken wordt in het aannemingscontract of in het lastenboek vermeldt. Werd hierover geen overeenkomst getroffen dan gebeurt de oplevering in één maal.

De oplevering is de verplichting van de aannemer. Voor zover het werk deugdelijk werd geleverd is de bouwheer verplicht de werken goed te keuren. De wijze waarop de oplevering gebeurt is niet bij wet voorzien, behalve voor overheidsopdrachten en in het kader van de wet Breyne. 

De aannemer heeft een voorlichtingsplicht ten opzichte van de bouwheer. Hij mag zich niet beperken tot het leveren van de materialen en het plaatsen van deze materialen zonder zich te bekommeren om de deugdelijkheid en de duurzaamheid van een dergelijke aanneming. 


EPB staat voor ‘energieprestatie en binnenklimaat’.
 EPC staat voor ‘energieprestatiecertificaat’. Het verschill tussen beiden is dat een EPB een energie- en binnenklimaat studie is die uitgevoerd wordt voor nieuwe woningen. Het EPC daarentegen is een energiecertificaat dat opgesteld wordt bij de verkoop of verhuur van bestaande woningen.