Is uw aannemer geregistreerd?

De keuze van de aannemer is een belangrijke stap. Vooraleer u een definitieve keuze maakt, moet u nagaan of de aannemer wel betrouwbaar is. Een woning bouwen of verbouwen betekent immers vaak de investering van uw leven. Een van de belangrijkste zaken om een geschikte aannemer te vinden is nagaan of de aannemer ingeschreven staat als "geregistreerd aannemer".

Een geregistreerde aannemer heeft een registratienummer bestaande uit zijn ondernemingsnummer (vroegere btw-nummer) gevolgd door een bijkomende cijfercode:
bijvoorbeeld BE 0444.123/45.67.89.

Werken met een geregistreerd aannemer is niet verplicht, maar geeft je wel de mogelijkheid om bouw- en renovatiepremies en fiscale voordelen te krijgen. Een geschrapte registratie kan een belangrijke aanwijzing zijn dat de bouwonderneming in moeilijkheden zit.

Om na te gaan of een aannemer al dan niet geregistreerd is, kunt u terecht bij het contactcenter van de FOD Financiën op het telefoonnummer 02/572.57 57.