Nieuws

Het oplossen van vochtproblemen begint bij een juiste diagnose. Aangezien er verschillende oorzaken zijn en de plaats waar de problemen zich voordoen niet altijd overeenstemt met het echte probleem, is zo'n diagnose zeker niet vanzelfsprekend

De oplevering is niet aan vormvereisten onderworpen. Indien er niet in een geschrift werd bepaald hoe de oplevering gebeurt, wordt aan de hand van de omstandigheden afgeleid of er al dan niet oplevering en aanvaarding is gebeurd.

Aannemers komen soms met een onrealistische of te strakke planning. Bij een onverwachte gebeurtenis als een vertraging in de levertijd van een product of ziekte van een werknemer kan de hele planning uitlopen.

In het begin is iedereen nog positief over een verbouwing, maar naarmate de maanden verstrijken blijkt de zin om ermee verder te gaan steeds minder.

Soms valt de kwaliteit van het afgeleverde bouwwerk tegen. Dit komt vaak doordat er geen professionals zijn ingeschakeld of er geen controle is op het resultaat.

Bij een verbouwing zijn veel partijen betrokken. Het is van het grootste belang dat zij goed communiceren, want een slechte communicatie leidt tot misverstanden

De bouwkosten voor uw verbouwing blijken bijna altijd hoger te liggen dan van te voren bedacht. Nieuwe eisen, onvoorziene uitgaven of aannemers die de het budget te rooskleurig hebben voorgespiegeld zorgen voor een stijging van de bouwkosten.