De bouwplanning wordt niet gehaald

Aannemers komen soms met een onrealistische of te strakke planning. Bij een onverwachte gebeurtenis als een vertraging in de levertijd van een product of ziekte van een werknemer kan de hele planning uitlopen.

Laat een redelijke planning maken

De oplossing is een reële en betrouwbare planning te laten maken. U kunt hiervoor bouwadvies inwinnen bij Lamberto bouwexpertise. Een goede planning houdt rekening met onvoorziene gebeurtenissen. Ook moeten werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Laat u bijstaan door een bouwcoördinator of projectmanager bouw tijdens de voorbeidingsfase en uitvoeringsfase van uw bouwproject.