Hoe vochtproblemen oplossen?

Het oplossen van vochtproblemen begint bij een juiste diagnose. Aangezien er verschillende oorzaken zijn en de plaats waar de problemen zich voordoen niet altijd overeenstemt met het echte probleem, is zo'n diagnose zeker niet vanzelfsprekend. Schakel hiervoor dus een bouwexpert in. Nadat zij de problemen in kaart hebben gebracht, kan de juiste behandeling van het probleem worden bepaald.

De belangrijkste oorzaken van vocht

 • Opstijgend vocht
 • Doorslaand vocht
 • Condensatie
 • Koudebruggen
 • Gebrekkige ventilatie
 • Overtollig bouwvocht
 • Lekken
 • Geen of slechte plaatsing waterkering
 • Ontbreken van open stootvoegen
 • Doorsijpeling via het dak
 • Enz…

Steeds vaker stellen wij ook vochtproblemen vast bij nieuwbouwwoningen.

Bij vochtproblemen in nieuwbouwwoningen kunnen de architect of aannemer aansprakelijk gesteld worden.