Wat is de voorlichtingsplicht van de aannemer?

De aannemer heeft een voorlichtingsplicht ten opzichte van de bouwheer. Hij mag zich niet beperken tot het leveren van de materialen en het plaatsen van deze materialen zonder zich te bekommeren om de deugdelijkheid en de duurzaamheid van een dergelijke aanneming. 


Een voorbeeld

Indien het zo is dat een massieve eiken parketvloer enkel kan geplaatst worden op een ondergrond die aan zeer precieze normen van vochtgehalte voldoet, dan komt de aannemer tekort aan zijn informatieplicht wanneer hij de bouwheer hieromtrent niet voorafgaandelijk inlicht zo onder meer: wanneer hij hieromtrent geen voorbehoud formuleert in de offerte, wanneer hij geen tegensprekelijke vaststelling van de vochtigheidsgraad van de ruimten en/of van de vloer waarop de parketvloer zal geplaatst worden opneemt.

De aannemer kan zich niet verschuilen achter de stelling dat zijn tussenkomst zich beperkt tot het opgeven van een prijsofferte voor leveren van de materialen en plaatsen van de materialen en dat zijn taak zich beperkt tot deze effectieve plaatsing.


Een deugdelijke uitvoering van een aannemingsovereenkomst veronderstelt dat de aannemer te goeder trouw handelt, dat hij de regels van de bouwkunst ten volle naleeft en dat hij daarenboven als specialist in de desbetreffende materie de bouwheer volledig en voldoende duidelijk voorlicht omtrent de voordelen en nadelen van de keuze van materialen, dewelke de bouwheer verricht op basis van criteria van esthetiek en/of budgetbeheersing, doch zonder dat de bouwheer kennis heeft van alle technische mogelijke problemen dewelke een welbepaalde uitvoering - die de bouwheer esthetisch mooi vindt - met zich kan brengen.

Bron: Efri De Neve