Wat is een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is een officiële brief waarin de geadresseerde wordt verzocht binnen een bepaalde termijn een verplichting die op hem rust, na te komen (een probleem verhelpen, een bedrag betalen, een contractuele verbintenis naleven, enz.)

Die ingebrekestelling wordt bij voorkeur per aangetekende brief met ontvangstbevestiging verstuurd. Op die manier kan worden vastgesteld dat de geadresseerde de brief heeft ontvangen.

Inhoud van een ingebrekestelling

  • datum
  • adresgegevens van de geadresseerde
  • samenvatting van het probleem
  • verzoek om oplossing
  • termijn om het probleem te regelen
  • adresgegevens en handtekening van de afzender
  • vermelding van het begrip “ingebrekestelling”

Eventueel worden kopieën bijgevoegd van nuttige stukken (bestelbon, bestek, factuur,…).

U kan zich ook laten adviseren door een bouwexpert.