Nieuws

Als u een vermoeden hebt dat er vochtproblemen zijn in uw woning, is het sterk aangeraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met een bouwexpert. Zo kan het probleem snel opgelost worden. Niet alleen kunnen vochtproblemen namelijk aanzienlijke schade aanrichten aan uw woning, het vormt bovendien een niet onbelangrijk gezondheidsrisico.

Aannemers komen soms met een onrealistische of te strakke planning. Bij een onverwachte gebeurtenis als een vertraging in de levertijd van een product of ziekte van een werknemer kan de hele planning uitlopen.

In het begin is iedereen nog positief over een verbouwing, maar naarmate de maanden verstrijken blijkt de zin om ermee verder te gaan steeds minder.

Soms valt de kwaliteit van het afgeleverde bouwwerk tegen. Dit komt vaak doordat er geen professionals zijn ingeschakeld of er geen controle is op het resultaat.

De aannemer heeft een voorlichtingsplicht ten opzichte van de bouwheer. Hij mag zich niet beperken tot het leveren van de materialen en het plaatsen van deze materialen zonder zich te bekommeren om de deugdelijkheid en de duurzaamheid van een dergelijke aanneming. 


Bij een verbouwing zijn veel partijen betrokken. Het is van het grootste belang dat zij goed communiceren, want een slechte communicatie leidt tot misverstanden

EPB staat voor ‘energieprestatie en binnenklimaat’.
 EPC staat voor ‘energieprestatiecertificaat’. Het verschill tussen beiden is dat een EPB een energie- en binnenklimaat studie is die uitgevoerd wordt voor nieuwe woningen. Het EPC daarentegen is een energiecertificaat dat opgesteld wordt bij de verkoop of verhuur van bestaande woningen.

De bouwkosten voor uw verbouwing blijken bijna altijd hoger te liggen dan van te voren bedacht. Nieuwe eisen, onvoorziene uitgaven of aannemers die de het budget te rooskleurig hebben voorgespiegeld zorgen voor een stijging van de bouwkosten.