Let op met vocht!

Als u een vermoeden hebt dat er vochtproblemen zijn in uw woning, is het sterk aangeraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met een bouwexpert. Zo kan het probleem  snel  opgelost worden. Niet alleen kunnen vochtproblemen namelijk aanzienlijke schade aanrichten aan uw woning, het vormt bovendien een niet onbelangrijk gezondheidsrisico. Vooral kleine kinderen maar ook volwassenen zijn vaak gevoelig voor ziekten en andere kwalen die ontstaan door vochtproblemen.

Lage en hoge luchtvochtigheid

Te lage luchtvochtigheid geeft uitdroging van de slijmvliezen van de bovenste luchtwegen, verhoging van het stofgehalte in de lucht (door kleinere deeltjes, dus lagere sedimentatiesnelheid) en ook lagere microbiële concentraties. Te hoge luchtvochtigheid verhoogt in belangrijke mate de microbenverspreiding, de condensatie op koude oppervlakken en verlaagt het warmtecomfort.

Vochtschade

Vocht richt enorm veel schade aan binnenshuis, zoals het loskomen van het behang, het afbrokkelen van de bepleistering, een verhoogde vorstgevoeligheid, een verhoogde warmtegeleiding (en dus warmteverlies naar buiten) en vooral schimmelvorming.

Schimmel

Schimmel tast de binnenafwerking aan, geeft onaangename geuren en heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid. Hoeken tussen venstermuren en vloer, oppervlakken achter kasten die tegen een buitenmuur geplaatst zijn, thermische bruggen (koudebruggen) en hygroscopische materialen, vormen de plaatsen met de hoogste kans op condensatie en dus de hoogste kans op schimmelvorming.

Vocht en uw gezondheid

Naast aantasting van het woongenot en het wooncomfort kan een vochtige woning ook de gezondheid nadelig beïnvloeden.

In de loop der jaren is heel wat onderzoek verricht naar de relatie tussen klachten van allergische mensen en vochtige woningen. Er blijkt een relatie te bestaan tussen het voorkomen van atopische astma en het wonen in oude woningen met vochtproblemen. Schimmels, huisstofmijten en zilvervisjes verspreiden allergenen. De aanwezigheid van deze diertjes in de woning hangt samen met de vochtigheid van de woning.

Vooral mensen met chronische luchtwegaandoeningen hebben in een vochtige woning aanmerkelijk meer luchtwegklachten, zoals astma. Vooral de huisstofmijt is berucht.

Ook worden in vochtige woningen meer respiratoire klachten gevonden. Mensen met reumatische aandoeningen blijken meer klachten te hebben in vochtige woningen. Redenen genoeg dus om contact op te nemen met een bouwexpert.