Advies bij aankoop industriegebouw in Frankrijk

Deze Engelse firma wenst een vestiging te openen te Hallennes-Les-Haubourdin (Frankrijk).

Alvorens over te gaan tot aankoop van het industrieel pand werd LAMBERTO bouwexpertise aangesteld om een technische controle omtrent de staat van het gebouw.  Een gedetailleerd en geargumenteerd verslag werd opgemaakt.