Expertise pvc dakbedekking te Heldersem

De dakbedekking van dit woon en zorgcentrum is uitgevoerd in pvc en vertoont verschillende gebreken. Het opdracht gevend Bestuur wenst zich te laten adviseren over de huidige toestand van het dak.

LAMBERTO bouwexpertise werd als expert aangesteld om de toestand van de pvc dakbedekking te controleren en de bouwheer te adviseren omtrent de herstelmogelijkheden. Er werd echter vastgesteld dat de dakbedekking in te slechte toestand verkeerde om nog herstellingen te laten uitvoeren. Het opdracht gevend Bestuur werd geadviseerd om de dakbedekking volledig te vernieuwen.