Expertise schade aan tuinmuur en verharding door bomen op openbare weg te Erdvelde

De wortels van de bomen die jaren geleden aan de rand van de openbare weg werden aangeplant door de gemeente Erdvelde, hebben grote schade  aangericht aan de tuinmuur en verharding van onze opdrachtgever.

LAMBERTO bouwexpertise werd als onafhankelijk expert aangesteld door de rechtsbijstandsverzekering om een tegensprekelijke expertise te organiseren en de schade te begroten. Een Procesverbaal van schadevaststelling werd opgemaakt en voor akkoord ondertekend door alle partijen.