Expertise waterschade door lek in waterleiding te Knokke

Door een lek in de toevoerleiding is er waterschade ontstaan aan de woning van onze verzekerde. Bij hoogdringendheid werd de lek aan de toevoerleiding hersteld. Nadien werd door de brandverzekeraar de schade lager begroot dan dat onze verzekerde werkelijk heeft betaald om de schade te herstellen.

LAMBERTO bouwexpertise werd door de rechtsbijstandsverzekeraar aangesteld om een tegensprekelijk expertise te organiseren en de schade te begroten. Een Proces Verbaal van schadevaststelling werd opgesteld en voor akkoord ondertekend.