Ontgronding van een dijkwoning te Assenede

Aan een dijkwoning te Assenede werden scheuren vastgesteld aan vloeren en wanden.

LAMBERTO bouwexpertise werd als expertisebureau aangesteld door de rechtsbijstandsverzekering met als opdracht de oorzaak te onderzoeken en de schade te begroten.

In de afvoergeul van de openbare weg bevonden er zich drie bodemloze toezichtputjes van de nutsmaatschappijen. Bij regen werd het oppervlakte water van de openbare weg afgevoerd via de afvoergeul en kwam zo in de bodemloze toezichtputjes terecht. Via deze toezichtputjes sijpelde water in de ondergrond en zorgde zo voor de ontgronding onder de woning.

Er werd eveneens vastgesteld dat een gedeelte van de woning onvoldoende diep werd gefundeerd. De gemeente werd verzocht om de nodige aanpassingswerken te laten uitvoeren, zodat er geen water meer via de bodemloze putjes in de ondergrond kan dringen.