Bijstand voorlopige oplevering te Blaasveld

Na de uitvoering van de bouwwerken werd door de aannemer de voorlopige oplevering aangevraagd.

LAMBERTO bouwexpertise werd door de bouwheer van deze woning aangesteld om de voorlopige oplevering bij te wonen en hem hieromtrent te adviseren. De opmerkingen werden opgenomen in het Procesverbaal van voorlopige oplevering en voor akkoord ondertekend door alle partijen.