Bouwaudit ter voorbereiding van de voorlopige oplevering te Grimbergen

Deze nieuwbouwwoning werd nog niet voorlopig opgeleverd en de bouwheer maakt zich zorgen omtrent de schimmelvorming op de binnenmuren.

LAMBERTO bouwexpertise werd als expertisebureau aangesteld om een bouwaudit uit te voeren en de bouwheer te adviseren omtrent de schimmelvorming. Verschillende gebreken werden vastgesteld, een niet limitatieve lijst met opmerkingen ter voorbereiding van de voorlopige oplevering werd opgesteld en overhandigd aan de aannemer en architect.