Tegensprekelijke expertise van ramen te Weelde

Bij het plaatsen van het buitenschrijnwerk in deze nieuwbouwwoning heeft de bouwheer heel wat opmerkingen. Er ontstaat een bouwgeschil tussen de aannemer en de bouwheer. De bouwheer weigert de voorschotfactuur te betalen en de aannemer legt de werken stil.

LAMBERTO bouwexpertise werd als bemiddelaar in bouwgeschillen aangesteld om een tegensprekelijke expertise te organiseren.  Een dading werd opgesteld en voor akkoord ondertekend door beide partijen.