EPB verslaggeving

Als uw bouwproject onder de energieprestatie-regelgeving valt, brengt dat een aantal taken en verantwoordelijkheden met zich mee voor de verschillende partijen:

  • De bouwheer/aangifteplichtige heeft de bouwaanvraag ingediend en het project gemeld.
  • De EPB-verslaggever rapporteert de energieprestatie van de gebouwen.
  • De architect.
  • De ventilatieverslaggever.

De voorbereiding van uw energiedossier

Ter voorbereiding van uw project laat u zich best begeleiden door professionelen. Stel bijgevolg tijdig uw EPB-verslaggever en ventilatieverslaggever aan.

Overleg met uw architect en EPB-verslaggever wat u wil realiseren en laat uw gekozen ambitie weten aan alle bouwpartners. Bepaal tenslotte met de architect en met de EPB-verslaggever wat de opdracht inhoudt, wat en hoe u daarvoor betaalt en leg dit vast in een contract.

EPB in de fase van ontwerp tot vergunningsaanvraag

Hou van bij het ontwerp rekening met de energieprestatie-regelgeving: de opgelegde EPB-eisen voor isolatie, energieprestatie en ventilatie. Laat u hiervoor bijstaan door uw architect, een EPB-verslaggever en een ventilatieverslaggever.

EPB in de fase van de aanbesteding

Tijdens de aanbesteding speelt u als aangifteplichtige een cruciale rol. Betrek hierbij uw architect en/of verslaggever.

EPB bij de start van de werken

Uw EPB-verslaggever en een ventilatieverslaggever moeten aangesteld zijn voor de aanvang der werken. Overleg voldoende met uw architect en verslaggever om onaangename verrassingen te voorkomen.

De EPB-verantwoordelijkheden tijdens de uitvoering

De EPB-verslaggever houdt tijdens de uitvoering van de werken nauwkeurig alle zaken bij die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw beïnvloeden.
Wanneer de architect merkt dat uw bouwproject risico loopt om niet te voldoen aan de EPB-eisen, moet hij dit melden aan u en de verslaggever.

EPB bij ingebruikname van bouwproject of einde van de werken

Bij de oplevering van de werken moet de aangifteplichtige met de verslaggever aantonen dat het gebouw voldoet aan de EPB-eisen. De verslaggever maakt hiervoor de EPB-aangifte op.

Een EPB verslag aanvragen?

Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.