Ventilatie verslaggeving

Het Kwaliteitskader Ventilatie zet in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatie-installaties in residentiële gebouwen in het Vlaams Gewest. Voor alle bouwaanvragen voor residentiële gebouwen dient vanaf 1 januari 2016 een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag beschikbaar te zijn voor het indienen van de EPB-aangifte.

Wat betekent dit voor u als bouwheer?

Als bouwheer zijn volgende documenten belangrijk en noodzakelijk:

  • Het ventilatievoorontwerp met een overzicht van de ventilatie-installatie die de architect voorziet voor uw woning.
  • De ventilatieontwerpspecificaties met alle prestatie-eisen van de ventilatie-installatie.
  • Het ventilatieprestatieverslag, opgesteld door een erkend verslaggever bij de oplevering van de ventilatie-installatie. Dit verslag heeft de EPB-verslaggever nodig om uw EPB-aangifte op te maken

Het nut van een goede ventilatie

Een goede ventilatie-installatie garandeert een goede luchtkwaliteit in de woning zonder in te boeten op comfort door tocht, lawaai, geur- of stofhinder.

Met een goed ontworpen ventilatie-installatie kan u besparen op uw factuur voor elektriciteit en verwarming.

Bovendien kan u het E-peil van uw woning met 10 tot 15 punten verlagen waardoor u eventueel recht hebt op een vermindering op de onroerende voorheffing.

Een ventilatieverslag aanvragen?

Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.