Keuring privé-riolering

Vlaanderen heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en zuiveringsinstallaties. Om deze investeringen optimaal te kunnen laten renderen, is het belangrijk dat de privéwaterafvoer correct is aangelegd. Dit betekent dat de manier waarop deze is aangesloten op het openbaar rioleringsnet (of op een gracht) en de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat je afvoert in orde moet zijn. Daarom is een keuring van jouw privéwaterafvoer noodzakelijk in het kader van een goed waterbeheer.

Sinds 2011 is de keuring van de riolering verplicht

Wat houdt de keuring van uw privé-riolering in ?

De keuring omvat een technische keuring, een onderzoek of de gescheiden riolering correct is aangesloten en aanverwante onderzoeken.

Een keuring van uw riolering aanvragen?

Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.