Schatting van onroerend goed bij juridische procedures

Vaak moeten rechters of advocaten bij juridische procedures een waarde toekennen aan een onroerend goed. Dat valt echter buiten hun vakgebied. Daarom wordt een onpartijdige specialist aangesteld om de correcte waarde van het betreffende onroerend goed te bepalen. Lamberto Bouwexpertise is zo’n deskundige. We worden onder meer ingeschakeld:

  • Voor het bepalen van de huurwaarde of verhuurwaarde
  • Voor het bepalen van de waarde van een onroerend goed bij inbreng in een vennootschap op de waardering van aandelen
  • Voor controleschatting bij betwisting van de geregistreerde verkoopwaarde van een verkocht of geschonken goed
  • Bij ruiling

Een schatting van een onroerend goed in het kader van een juridische procedure?

Laat het weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.