Schatting bij nalatenschap van onroerende goederen

U hebt vastgoed geërfd? Dan betaalt u daar successierechten op. Hoeveel? Dat is afhankelijk van de verkoopwaarde van het vastgoed. Daarom bent u verplicht binnen de vier maanden na de erfenis die waarde door te geven aan de fiscus. U zou dit zelf kunnen berekenen, maar wilt u achteraf een fiscale herziening (met boete) vermijden, dan laat u de verkoopwaarde best bepalen door een onafhankelijke schatter. Bovendien weet u op die manier hoeveel het onroerend goed waard is wanneer u het wilt verkopen. En u kunt er potentiële kopers mee overtuigen.

Voorafgaande schatting van verkoopwaarde

De verkoopwaarde van het geërfde goed zelf bepalen, is niet alleen moeilijk, het houdt ook risico’s in. Geeft u een te hoge waarde aan, dan betaalt u aan de fiscus. Schat u de waarde te laag, dan komt u niet geloofwaardig over. In dat geval kan de fiscus een meerwaarde vestigen of een controleschatting laten uitvoeren, zelfs tot 2 jaar later.

Vermijdt u als erfgenaam liever elk risico op een extra belasting, en een boete erbovenop, laat de waarde dan vaststellen door een expert, in samenspraak met de fiscus. Gaat u op die manier tewerk, dan is het resultaat van de schatting bindend. Zelfs wanneer u het onroerend goed nadien aan een hogere prijs verkoopt, kan de fiscus die meerwaarde niet extra belasten.

Lamberto is gerechtsdeskundige en expert met meer dan 20 jaar ervaring de bouwsector. Uw ideale partner voor de schatting van onroerende goederen bij erfenis.

Een schatting bij nalatenschap aanvragen?

Laat het weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.