Schatting van onroerende goederen bij onteigening

U wordt door de overheid onteigend voor openbaar nut? Lamberto Bouwexpertise kan u in dit geval adviseren en optreden als uw technische raadsman. De onteigeningsprocedure bezorgt u immers al kopzorgen genoeg.

Neutrale waardebepaling bij onteigening

U wordt op korte of lange termijn gedwongen om uw woning te verlaten. Dan hebt u het volste recht een zo hoog mogelijke compensatie te vragen voor het onteigende goed. Niet zomaar het bedrag dat de onteigenende partij voorstelt, maar een bedrag dat door een onafhankelijke schatter werd bepaald. Lamberto Bouwexpertise bepaalt dit bedrag en de bijkomende vergoedingen waar u recht op hebt. Daarbij houden we onder meer rekening met de actuele waarde, de gelegenheidswaarde, de eventuele huur- en handelsschade, de genotsderving, de vergoeding voor waardevermindering van overblijvende onroerende goederen, ...

Met of zonder plaatsbeschrijving

Lamberto Bouwexpertise kan ook de plaatsbeschrijving opmaken op het moment dat het onroerende goed wordt onteigend. Dit is handig om bij latere geschillen naar de oorspronkelijke toestand te kunnen verwijzen.

Een schatting bij onteigening van uw onroerend goed aanvragen?

Laat het weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.