Schatting bij verzekeren van onroerende goederen

Een schadegeval aan uw onroerend goed? Dan wordt de evenredigheidsregel toegepast om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen. Met andere woorden, hoe hoger de verzekerde waarde van uw onroerend goed, hoe hoger de vergoeding. Tenminste als dat verzekerde kapitaal strookt met de werkelijkheid. Want is uw onroerend goed onderverzekerd, dan zal de vergoeding die bij een schadegeval door de verzekeringsexpert wordt vastgesteld evenredig lager zijn.

Lamberto Bouwexpertise verzorgt de correcte voorafgaande schatting van uw onroerend goed. Geen overbodige luxe, want het is de enige manier om te weten of u de juiste verzekeringspremie betaalt én correct vergoed zult worden bij een schadegeval.

Een schatting voor de verzekering van onroerende goederen?

Laat het weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.