Plaatsbeschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst

Bij een plaatsbeschrijving bij het begin van de huur wordt de toestand van een woning of appartement nauwgezet beschreven. Het doel ligt voor de hand. Door de actuele staat van het onroerend goed schriftelijk vast te leggen, kan de staat op het einde van de huurperiode perfect met de initiële toestand vergeleken worden. Zowel voor de huurder als de verhuurder wordt de plaatsbeschrijving in dit geval een belangrijk wapen om de verantwoordelijke aan te wijzen bij eventuele schadegevallen.

De inkomende plaatsbeschrijving: verplicht en tegensprekelijk

Een inkomende plaatsbeschrijving – of een staat van bevinding – is sinds 2007 verplicht bij elke huurovereenkomst. Ze geeft een nauwkeurige en gedetailleerde beschrijving van de staat waarin het onroerend goed zich bevindt bij het intreden van de huurder. De plaatsbeschrijving is altijd tegensprekelijk, wat betekent dat zowel de huurder als verhuurder het verslag voor akkoord moeten ondertekenen. Daarom zijn beide partijen ook verplicht aanwezig bij de vaststelling van de toestand van het onroerend goed. Resterende opmerkingen kunnen ze daarna binnen de 14 dagen aan de expert overmaken.

Een plaatsbeschrijving aanvragen bij aanvang van de huur?

Laat het weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.