Plaatsbeschrijving voor de aanvang van de werken

Bent u aannemer of particulier en gaat u bouwwerken uitvoeren? Of gaan er bouwwerken uitgevoerd worden aan het aanpalend pand? Dan is een plaatsbeschrijving voor aanvang van de werken sterk aanbevolen. U vermijdt er ellenlange discussies achteraf mee. Dit geldt voor de omwonenden, maar net zo goed voor de aannemer en de bouwheer. Het kan immers altijd dat een buur de schade aan zijn woning op de werken probeert te verhalen, terwijl ze in werkelijkheid van jaren terug dateert. Met een gedetailleerde plaatsbeschrijving in de hand worden dergelijke schadeclaims snel en zonder lange procedures tenietgedaan.

Huidige toestand haarfijn beschreven

Bij een plaatsbeschrijving gaan we stap voor stap en uiterst gedetailleerd tewerk. Kamer per kamer controleren we of er barstjes, grotere scheuren, vochtsporen, schimmelplekken of andere gebreken aanwezig zijn. Is dit het geval, dan meten we de schade op en noteren we alles in een gedetailleerd rapport dat door alle betrokken partijen wordt ondertekend. Dit rapport is voor partijen een onmisbaar hulpmiddel om aan te tonen dat de schade aan de beschreven woning al dan niet het gevolg is van de uitgevoerde werken.

Alle Bouwplaats Risico’s

Wist u trouwens dat aannemers of bouwheren die een ABR-verzekering afsluiten voor de uit te voeren werken, door hun verzekeraar verplicht kunnen worden om een plaatsbeschrijving te laten opmaken? Lamberto expertise ondersteunt u graag op dit vlak.

Een plaatsbeschrijving aanvragen voor er werken worden uitgevoerd?

Laat het weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.