Plaatsbeschrijving bij het einde van de huurovereenkomst

De bedoeling van de uitgaande plaatsbeschrijving is de toestand op het einde van het huurcontract te kunnen vergelijken met de toestand aan het begin van de huurperiode. Dit kan uiteraard enkel wanneer ook een inkomende plaatsbeschrijving werd opgemaakt. Aangezien een huurder verondersteld wordt het gehuurde pand terug te geven in de staat waarin het zich bevond bij aanvang van de huur, zal hij alle ‘nieuwe’ schade moeten herstellen of vergoeden. Dit geldt echter niet voor schade door ouderdom, overmacht of ‘normaal’ gebruik. Vooral dit laatste aspect leidt nogal eens tot discussie, zelfs wanneer een inkomende plaatsbeschrijving werd opgemaakt.

Geen inkomende plaatsbeschrijving. Wat nu?

Werd bij aanvang van de huurovereenkomst geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt, dan wordt aangenomen dat bij het vertrek van de huurder de woning in dezelfde staat is dan waarin hij ze betrok. Bij eventuele schade is de huurder in dit geval niet verantwoordelijk voor de herstelling, tenzij de verhuurder kan bewijzen dat de schade er bij intrek van de huurder nog niet was. Dit kan een lang proces worden en dus heeft naast de huurder ook zeker de verhuurder er belang bij een plaatsbeschrijving te laten opmaken. Die is trouwens verplicht.

Een plaatsbeschrijving aanvragen bij het einde van de huur?

Laat het weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.